La fusió d’arquitectura, materials tradicionals i arts decoratives que defineix el Modernisme té un exemple palès en el vestíbul i l’escala de connexió entre les dues plantes, de fustes nobles, amb delicats vitralls plomats i làmpades i mobiliari de l’època.